Andmekaitse-eeskirjad

E.Ahlström´i eesmärk on selgitada Teile läbipaistvalt ja arusaadavalt, kuidas ning milliste põhimõtete alusel me oma klientide andmeid töötleme.
Privaatsuspoliitika põhimõtted käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

1. Registripidaja

E.Ahlström Group Oy (2851697-3)
Ja tema tütarettevõtted:

   E.Ahlström Oy – Äritegevus Soome (2570110-2)

   E.Ahlström Baltics Oü – Äritegevus Eesti (11220176)

Kontaktandmed isikuandmete registri asjus:
Petri Nupponen
E.Ahlström Group Oy
Kuortaneenkatu 1
00520 Helsinki, Finland
+358 10 3495 100
[email protected]

2. Registreeritud

Kliendiregistris on kogutud andmed 

 • Meie klientidest ja nende kontaktisikutest
 • Potentsiaalsetest klientidest

3. Registri pidamise vajadus ja eesmärk

Isikuandmeid kasutatakse ainult eelnevalt määratud vajadusteks, milleks on:

 • Kliendisuhete hoidmine
 • Meie tegevuse ja teenuste esitlemine

Isikuandmete kogumine põhineb registripidaja õigusel koguda klienditöös vajalikke andmeid.
 

4. Registrisse kogutavad isikuandmed:

Meie kliendiregisteris on järgmised andmed:

 • Kliendi -ja kontaktandmed
 • Ettevõte
 • Nimi
 • Roll/ametikoht
 • Aadress
 • E-posti aadress
 • Telefoninimber
 • Kliendiinfo
 • Info ostetud toodetest ja teenustest

5. Registreerunu õigused

Sinul on registreeununa  järgmised õigused, mille kasutamist puudutavad pöördumised tuleb teha meiliaadressil [email protected].
Kontrolliõigus
Sinul on õigus kontrollida oma isikuandmeid. Kui avastad vigu või puudusi, siis võid paluda meid need parandada või täiendada.
Pretensiooniõigus
Sinul on õigus alati esitada pretensioon oma isikuandmete käsitlemise kohta, kui tunned, et isikuandmeid on käsitletud seadusevastaselt või et meil ei ole õigust käsitleda mingeid isikuandmeid.
Sihtturundus
Sinul on alati õigus keelata meil kasutada oma isikuandmeid sihtturunduse eesmärkidel. Me ei müü ega anna kunagi isikuandmeid kasutamiseks kolmandatele ospooltele sihtturunduse eesmärkidel.
Eemaldamise õigus
Kui tunned, et mõnede sinu isikuandmete kasutamine ei ole vajalik töökohustuste osas, siis on sinul õigus paluda meil kustutada need andmed. Me käsitleme sinu pöördumist ja seejärel kas kustutame andmed või anname sinule teada põhjuse, miks andmeid ei saa kustutada. Kui oled selle otsuse osas teisel seisukohal, siis on sinul õigus esitada pretensioon Andmekaitseinspektsioonile. Sinul on ka õigus nõuda, et me piirame probleemsete isikuandmete käsitlemist nii kaua, kui asi saab lahenduse.
Tuleb silmas pidada, et registripidajal võib olla sedusekohane või muu õigus mitte eemaldada neid andmeid.  Kliendilepingu täitmisega seotud isikuandmeid, mille säilitamise kohustus tuleb raamatupidamisdokumentide säilitamiseks ettenähtud õigusaktidest, säilitatakse vastavalt õigusaktidele üldreeglina kuni 7 aastat alates tehingu tegemisest.
Pretensiooniõigus
Registreeritul on õigus esitada pretensioon Andmekaitseinspektsioonile, kui ta tunneb, et rikume tema isikuandmete käsitlemisel seadust.

6. Reglementeeritud infoallikad

Kliendi iskuandmed saame:

 • kliendilt endalt kliendisuhte alguses
 • kliendilt endalt veebipoe tellimusega  või päringuga seonduvalt
 • kliendilt endalt uudiskirja tellimisega seonduvalt
 • kliendilt endalt eri sündmuste kaudu
 • Registrisse võib koguda infot klientide või potentsiaalsete klientide kohta ka muudest allikatest.

7. Reglementeeritud anmete loovutamine

Andmeid ei anta kasutamiseks turunduslikel eesmäkidel väljaspoole E.Ahlström Group OY-st.

Andmeid võib valikuliselt anda kasutamiseks registripidaja (E.Ahlström Group OY) soovi korral kolmandatele osapooltele. Anmete omand ei siirdu registripidajalt kolmandale osapoolelele ja tal ei ole õigust nende andmete laiemaks kasutamiseks.

Oleme kindlustanud, et kõik meie teenusepakkujad peavad kinni andmekaitseseadusest.

Kasutame regulaarselt järgmisi teenusepakkujaid:

 • MailChimp
 • Microsoft (e-post)
 • Kiitolinja Schenker
 • Sales Force (CRM)

8. Käsitlemise aeg

Isikuandmeid käsitletakse nii kaua, kui meie vahel eksisteerib kliendisuhe. Märgime kõik andmed registrisse sellisena, nagu oleme saanud registreerijalt endalt ja neid ajakohastatakse registreerija enda info alusel.

Kliendi-ja turundusregistrist kustutame mittevajalikud andmed iga 12 kuu järgi. Turunduslistist saab registreeruja alati väljuda meie turunduskirjades oleva lingi kaudu.

9. Isikuandmete käsitlejad

Kliendiregistrit käsitlevad E.Ahlström Group OY kontserni töötajad, kellel on selleks põhjus.

Kliendiregistrit käsitlevad ka meie IT -tugifirmad:

 • Karhu Helsinki Oy
 • Config Oy

Võime ka osta sisse teenust isikuandmete osaliseks käsitlemiseks kolmandatelt osapooltelt, kui tagame lepinguga, et isikuandmeid käsitletakse andmekaitseseadusega vastavuses.

10. Andmete siirdamine väljaspoole EL-tu

Isikuandmeid ei siirdata EL-st väljaspoole.

11. Registrid ja kaitsmise põhimõtted

Isikuandmete käsitlemine on meile tähtis. Andmete turvalisuse tagamiseks kasutame järgnevaid meetmeid:

 • Turvame oma veebiportaali internetiühenduse (https)
 • Kasutame tulemüüri
 • Krüpteerime infot
 • Piirame registrisse pääsu ainult nendele isikutele, kes infot vajavad
 • Seome oma töötajad saladuse hoidmise lepinguga
 • Register asub kohas, kuhu juurdepääs on limiteeritud
 • Registrist tehakse järjepidevalt varukoopiad.

12. Küpsised

Meie koduleht (https://www.eahlstrom.fi ja https://www.eahlstrom.ee) kasutab küpsiseid.

Küpsised on väikesemahulised tekstifailid, mida säilitatakse Kasutaja seadmes (näiteks arvutis, tahvelarvutis või mobiiltelefonis), kui külastad veebilehti. See tähendab, et korduvkülastuse korral loeb külastaja veebibrauser varem salvestatud küpsist ja annab info tagasi veebilehele, mis algselt küpsise paigaldas. Küpsised ei ohusta veebilehe külastaja arvutit mingil moel.Küpsised aitavad meil näiteks saada infot selle kohta, kas külastaja on meie lehel uus või on seda varem külastanud.

Meie kodulehel saate alati ise otsustada, kas küpsised oma veebilehitsejas lubada või mitte. Kui te küpsiseid ei soovi, võite seadistada oma veebilehitseja nii, et see keelab automaatselt küpsised ära või teatab teile iga kord, kui veebileht palub luba küpsise lisamiseks. Vajalike seadistuste tegemiseks palun vaadake oma veebilehitseja abi funktsiooni.

Küpsiste kasutamisest keeldumine ei piira kasutaja kodulehe kasutusvõimalusi.

Õigete valikutega vastutustundlikuma tuleviku suunas

Keskkonnasõbralikud tooted restoranidele ja hotellidele

Sooduskampaania valitud klaasidele -25%